poniedziałek, 31 sierpnia 2015

E-dziennik – korzyści z wdrożenia systemu

Standardy społeczeństwa informacyjnego stawiają wyzwania przed każdą branżą. Oświata w naturalny sposób staje się przestrzenią adaptacji nowoczesnych rozwiązań, spośród których jednym z obecnie najpopularniejszych jest dziennik elektroniczny – narzędzie, które powoli staje się standardem we współczesnym szkolnictwie (doskonały przykład to e-dziennik w systemie UONET+ firmy Vulcan). Dlaczego zdobył taką popularność? Czy chodzi o zwyczajną zamianę dokumentu papierowego na cyfrowy? Nie tylko!

Podstawowym obszarem, na który e-dziennik wpłynął wręcz rewolucyjnie, jest komunikacja – zarówno ta wewnątrzszkolna, jak i zewnętrzna – na linii szkoła – rodzice uczniów, którzy uzyskują łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do informacji na temat postępów i frekwencji podopiecznych. Wgląd w dane dotyczące nieobecności, ocen i zaangażowania w szkolne przedsięwzięcia ucznia daje opiekunom możliwość stałej obserwacji, wsparcia rozwoju i szybkiego reagowania w razie wątpliwości i problemów – służy temu wyjątkowo prosty i sprawny system wymiany informacji.
Kiedy podsumowuje się korzyści wdrożenia dziennika elektronicznego, na pierwszy plan wysuwa się oszczędność czasu poświęcanego do tej pory na takie czynności, jak przekazywanie komunikatów, przygotowywanie się do konsultacji, żmudne szukanie rozwiązań i analizowanie sytuacji od podstaw. Dzięki sprawnemu systemowi komunikacji i zawsze aktualnym, łatwo dostępnym danym zarówno nauczyciele i wychowawcy, jak rodzice przychodzą na spotkania przygotowani, dzięki czemu mogą skoncentrować się na konkretnych aspektach problemu.

Z punktu widzenia nauczycieli i sekretariatu szkoły e-dziennik oznacza również znaczne uproszczenie kwestii dokumentacji, dotychczas sporządzanej ręcznie: profesjonalny dziennik elektroniczny umożliwia automatyzację uzupełniania danych dzięki ich synchronizacji, szybkie i precyzyjne obliczenia i podsumowania, a nawet możliwość pracy z dokumentami za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Decyzja o wdrożeniu systemu e-dziennika to zatem przede wszystkim pozytywne zmiany w pracy nauczyciela, dyrektora szkoły oraz kadry administracyjnej, ale również korzyści wizerunkowe dla konkretnej placówki oświatowej. Podjęcie tego wyzwania świadczy o ukierunkowaniu jednostki na rozwój, otwarciu na nowoczesne rozwiązania i dążeniu osób zarządzających do podnoszenia kwalifikacji kadry – a, jak wiadomo, korzyści związane z podniesieniem prestiżu to inwestycja, której dziś nie warto lekceważyć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz