poniedziałek, 31 sierpnia 2015

E-dziennik – korzyści z wdrożenia systemu

Standardy społeczeństwa informacyjnego stawiają wyzwania przed każdą branżą. Oświata w naturalny sposób staje się przestrzenią adaptacji nowoczesnych rozwiązań, spośród których jednym z obecnie najpopularniejszych jest dziennik elektroniczny – narzędzie, które powoli staje się standardem we współczesnym szkolnictwie (doskonały przykład to e-dziennik w systemie UONET+ firmy Vulcan). Dlaczego zdobył taką popularność? Czy chodzi o zwyczajną zamianę dokumentu papierowego na cyfrowy? Nie tylko!

Podstawowym obszarem, na który e-dziennik wpłynął wręcz rewolucyjnie, jest komunikacja – zarówno ta wewnątrzszkolna, jak i zewnętrzna – na linii szkoła – rodzice uczniów, którzy uzyskują łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do informacji na temat postępów i frekwencji podopiecznych. Wgląd w dane dotyczące nieobecności, ocen i zaangażowania w szkolne przedsięwzięcia ucznia daje opiekunom możliwość stałej obserwacji, wsparcia rozwoju i szybkiego reagowania w razie wątpliwości i problemów – służy temu wyjątkowo prosty i sprawny system wymiany informacji.